C4PN27 - Epicatechin

Name: Epicatechin

Catalog Number: C4PN27

CAS No: 490-46-0

M. Formula: C15H14O6

M. Weight: 290.27

Purity: ≥98%

C4PN27 - Epicatechin